Helge Haugsgjerd ART

 
 

Om Helge Haugsgjerd

All kunst er samtidskunst i sin samtid. Slik var også Helge Haugsgjerd (1921 - 1982) samtidskunstner - noe som innebar at han opplevde det mange samtidskunstnere opplever; å ikke bli forstått. At bare noen få forsto hva han jobbet med - hvilke spørsmål han var opptatt av å løse på lerretet.

Han var ikke opptatt av å kopiere naturen eller lage kunst folk flest vil ha - som var det gjenkjennelige. Det er ikke det at han ikke kan tegne. Han er opptatt av andre problemstillinger. Form, komposisjon, abstraksjon, farge, utrykk, inntrykk. Publikum opplevde at "skjønnheten" ble truet. Men Haugsgjerd mente at han prøvde å gjøre livet begripelig gjennom kunsten. Å uttrykke sin måte å se livet på - gjennom stemninger, farger, opplevelser. Gjennom hele hans prosess ser vi et menneske som er ute etter å finne fram, finne ut av, undersøke, diskutere med seg selv, være tro mot sin kunstneriske tanke - å komme videre - videreformidle andre sider ved livet - at ting har andre dimensjoner enn de vi ser.

Helge Haugsgjerd startet etter 2.verdenskrig ved Kunstakademiet, hvor han studerte under Heiberg 1947-1948 og under Storstein året etter. Han fikk også reise/ arbeidsstipend 1947-1948 som han benyttet til å reise til Paris. Helge Haugsgjerd jobbet med akryl.

Publisert av Anne Stol Øyan. Ansvarlig Kulturavdelingen. Sist endret 27.07.2011

Nesodden kommune Nettgalleri