Helge Haugsgjerd ART

For å se filmen trenger man et passord / To watch the movie you need a password

Opp Ned er alt abstrakt
...sa pappa

http://vimeo.com/90958722
(trenger passord)

 

Upside Down Everything is Abstract
...my father said    
 
http://vimeo.com/97413598
(with english subtitles, needs password)

”Opp ned er alt abstrakt”, sa pappa. Og fra å male kubistiske damer, sterkt inspirert av Picasso, endte han opp i det fullstendige kaos inntil sommeren før han døde. En sterk, humoristisk og meget personlig filmfortelling om en datters forhold til sin far og hans kunst.

"Upside down everything is abstract," my father said. And from painting cubist women, heavily inspired by Picasso, he ended up in complete chaos until the summer before he died. A strong, humorous and very personal film story about a daughter's relationship with her father and his art.


"Juryen overgir seg til en tilsynelatende uslepen fortelling, men ved nærmere ettersyn er den konsekvent i sine valg. Det er et skjevt, humoristisk, detaljerikt og klokt portrett av filmskaperen selv og hennes far, som nektet å stille ut kunsten sin.  Datteren bærer på farens mange usolgte malerier som et kors, ikke som en Jesus, mer som en Jacques Tati. Filmen virker ved første øyekast lokal, men bit for bit åpner den opp for et stødig og upretensiøst kunstnerportrett på høyt internasjonalt nivå. Filmen demonstrerer en suveren kunstforstålese i sin fortelling om et symbiotisk kjærlighetsforhold - ikke bare mellom far og datter, men også mellom filmskaperen og billedkunsten."    
(fra juryen i Den Norske Kortfilmfestivalen 2014)

"The jury succumbs to an apparently rough story, but at the second look it is consequent in its choices. It is a lopsided, humorous and wise portrait of the filmmaker herself and her father, who refuses to exhibit his art. The daughter is carrying her father's many unsold paintings as if a cross, not like a Jesus, but like a Jacques Tati. The film seems local at first sight, but bit by bit it opens up into a solid and unpretentious artist portrait at a high international level. The film demonstrates a brilliant understanding of art, in its story of a symbiotic love relationship – not only between father and daughter, but also between the filmmaker and the pictorial arts."
(from the jury of Norwegian Short Film Festival 2014)

Link til Anne Haugsgjerds hjemmeside